Tình cảm âm tính và dương tính

Khi về già màu sắc tình cảm về các sự kiện bị xê dịch về phía âm tính.
Người ta chia tình cảm ra thành âm tính và dương tính khi về già màu sắc tình cảm về các sự kiện bị xê dịch về phía âm tính. Tất cả những gì ngày hôm qua làm ta vui sướng thì hôm nay nó trở nên dửng dưng, không gây ấn tượng. Việc nhìn nhận sự việc ảm đạm nảy sinh bi quan, làm xuất hiện các phản ứng không tương xứng. Trong não tồn tại các trung tâm gây ra tình cảm dương tính và các trung tâm làm xuất hiện tình cảm âm tính. Trong những năm gần đây đã xuất hiện phương pháp cho phép nghiên cứu các phản ứng tình cảm một cách khách quan trên động vật. Đưa điện cực vào các vùng tình cảm dương tính và vùng tình cảm âm tính. Qua nghiên cứu ta thấy khi già hưng tính tại các vùng tình cảm dương tính không thay đổi, nhưng tại các vùng tình cảm âm tính tăng lên. Khi kích thích các vùng tình cảm âm tính, tình cảm dương tính bị chèn ép. Ở chuột cống già hiệu quả chèn ép xuất hiện dễ hơn. Như chúng ta biết chuột cống không mắc bệnh vữa xơ động mạch, những biến đổi mô tả ở trên của chúng liên quan với những thay đổi theo tuổi.
Như trên đã nói, tồn tại các cơ chế sinh lý thần kinh có khả năng tăng cường tình cảm âm tính lúc về già. Chúng liên quan với các đặc điểm của những thay đổi các quá trình hóa thần kinh theo tuổi (xem ở phần sau).
Tính chất hoạt động tâm lý của từng người được phân loại theo các cách khác nhau. Pavlov I,P phân hoạt động thần kinh cấp cao thành 4 kiểu. Chúng tương ứng với 4 điểm kiểu của Hypocrat: bình thản (Flegmaticus), nóng nảy (cholericus), hăng hái (sangvinicus) u sầu (melancolicus). Ở người già thường không xảy ra hiện tượng chuyển từ hệ thần kinh kiểu này sang kiểu khác.
Nhìn chung sự thay đổi chuyển hóa và chức năng não bộ đưa đến giảm khả năng làm việc. Đó chính là nguyên nhân tại sao phải biết phân phối lực, tập trung vào thực hiện các công việc quan trọng. Chúng ta biết Pharaday M thường lập ra thời gian biểu các công việc khác nhau như: giảng bài, phụ đạo, tham gia ủy viên hội đồng… ông ta có khoảng 10 thời gian biểu như vậy. Mỗi năm qua đi nhà bác học phải thừa nhận rằng mình yếu đi. Trong vòng vài năm ông đã từ bỏ tất cả các chức vụ, chỉ dành lại cho mình công việc duy nhất, đó là làm việc trong phòng thí nghiệm.
Chúng ta thường nghe nói “sự tiên tri của người già” “kinh nghiệm của người có tuổi”. Chính nhờ những đặc tính này, người có tuổi có khả năng giải quyết những nhiệm vụ sáng tạo phức tạp nhất. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*