Thay đổi trí nhớ theo tuổi

Ở người già trí nhớ về những sự kiện đang diễn ra giảm, trong khi đó những ký ức về quá khứ vẫn giữ nguyên.
Cũng chính vì vậy mà người có tuổi có thể đáng giá chính xác tình thế và đưa ra các kết luận đúng đắn ở những chỗ mà người khác phải thử đi, thử lại nhiều lần bằng các cách khác nhau. Nhờ kinh nghiệm sẵn có, người có tuổi có thể đạt được điều đó một cách tiết kiệm hơn. Những điều trải qua, đã sống, đã được kiểm tra và thử thách cho phép họ đưa ra quyết định dựa trên chiến thuật và chiến lược đã có. Tập quán và sự mới lạ, sự tiên tri của người có tuổi và tính mềm dẻo của người trẻ, sẽ tạo ra độ sâu và sự đa dạng của cuộc sống xã hội. Ở người già trí nhớ về những sự kiện đang diễn ra giảm, trong khi đó những ký ức về quá khứ vẫn giữ nguyên. Giảm rõ thành phần cơ học, nhưng nhớ ý nghĩa logic vẫn giữ nguyên. Ngoài ra người già còn giữ được khả năng nhớ hệ thống, cho phép tái lập các sự kiện.
Trong khi các chức năng của não bộ tắt dần, nhờ có sự xuất hiện các cơ chế thích nghi đã xẩy ra sự cải tổ bên trong của cấu trúc trí nhớ.
Có thể hiểu được những thay đổi trí nhớ theo tuổi dựa trên quan niệm về các cơ chế phân tử của việc cố định các dấu vết trong não? Giả sử chất nền của trí nhớ là ARN hay protein. Cụ thể trong thực nghiệm đã xác định được: bloc bộ máy di truyền sinh tổng hợp protein sẽ làm tổn thương trí nhớ. Trên nền của ARN hay một protein nào đó liên quan với các sự kiện đã xẩy ra, các sự kiện này có thể tồn tại, giữ lại và tái lập khi cần. Những thay đổi tăng dần trong việc thực hiện hóa thông tin di truyền, tái tạo ARN đã hạn chế rất nhiều mặt hoạt động của các tế bào khi già, trong số đó có cả trí nhớ. Ngoài ra mối liên hệ giữa các tế bào thần kinh và thần kinh đệm, việc vận chuyển các chất trong nowrron giữ vai trò chủ yếu đối với việc hình thành trí nhớ. Cái chết của một số tế bào, các rễ của chúng, sự thay đổi vận chuyển các chất này cũng có thể trở thành nguyên nhân rối loạn trí nhớ lúc già. Sự rối loạn trong quá trình hóa thần kinh có vai trò đáng kể đối với việc phát triển rối loạn trí nhớ.
Hoạt động thần kinh, các phản ứng hành vi, tâm lý do tập hợp các hệ thống phức tạp, các chuỗi nowrron đảm bảo. Bên trong các hệ thống này, các phản ứng thích nghi quan trọng đã được tổng động viên nhằm đảm bảo nhiều chức năng của hệ thần kinh lúc già. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*