Parkinson là gì?

Là bệnh hủy hoại hệ thần kinh tiến triển một cách hệ thống.
Quy luật quan trọng của già hóa não bộ là sự phát triển bệnh tật ở người già, về mặt đặc điểm hóa thần kinh giống như các quá trình già hóa – bệnh đặc trưng hơn cả của lứa tuổi là parkinson, trạng thái chèn ép và mất trí lúc già. Parkinson là bệnh hủy hoại hệ thần kinh tiến triển một cách hệ thống. Nó xuất hiện ở tuổi trên 50. Đặc điểm của nó là những rối loạn vận động tăng dần; các động tác chủ động bị hạn chế, tay run, các cơ như bị bó lại. Tiếp đến là xuất hiện những rối loạn tình cảm – tâm lý. Cơ sở của bệnh này là khâu quan trọng nhất của điều tiết các động tác chủ động ở người. Kết quả sự chuyển giao xung thần kinh qua các synap kiểu dopamin giảm. Đồng thời với nó là sự rối loạn cân bằng dopamin trong các nhân dưới vỏ là yếu tố quyết định.
Có thể thấy một cách dễ dàng là: bản chất của những rối loạn này tương ứng với những thay đổi các chất môi giới thần kinh lúc già. Vì vậy tuổi tác sẽ là yếu tố xác định cường độ và mức độ thể hiện quá trình bệnh lý như: những thay đổi theo tuổi cơ sở cho thay đổi bệnh lý xuất hiện nhanh và dễ dàng hơn. Qua ví dụ bệnh parkinson có thể thấy rõ sự thống nhất của các quá trình già hóa các mối tương quan, sự già hóa não bộ rất giống bệnh parkinson. Nó cùng các dạng bệnh tâm lý như trạng thái trì trệ. Các đặc điểm này (hay phần lớn trong số đó) liên quan với suy giảm khả năng môi giới kiểu adrenalin trong não và với sự xuất hiện mất cân bằng adrenalin – xerotonin, theo xu hướng ảnh hưởng xerotonin. Về mặt bản chất các yếu tố này giữ vai trò quan trọng ngay cả đối với các cơ chế già hóa hệ thần kinh trung ương.
Đối với bệnh Alzheimeri đã nêu ở trên ( một trong số các dạng giảm trí tuệ phổ biến lúc già), mối liên quan giữa già hóa và bệnh lý phức tạp hơn, dưới dạng những thay đổi đa dạng của các quá trình thần kinh thể dịch. Điểm quan trọng nhất là thiểu năng các hệ thống kiểu colin kết hợp với rối loạn cân bằng tại chỗ về mặt hoạt tính của các hệ thống thần kinh- thể dịch. Có nghĩa là cả trong trường hợp này, những thay đổi trong não già hóa cũng là cơ sở cho phát triển quá trình bệnh lý tiếp theo.
Những rối loạn của các quá trình thần kinh thể dịch trong não là một trong số các khâu quan trọng nhất đối với sự suy giảm chức phận của hệ thần kinh trung ương theo tuổi. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*