Những khó khăn liên quan đến vấn đề quản lý thông tin khách hàng

 Vì các doanh nghiệp không thể biết được chính xác rằng việc gì sẽ xảy ra cho đến khi doanh nghiệp đi vào vận hàng. Do đó, mặc dù quản lý thông tin khách hàng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp, nhiều nhà quản lý vẫn trì hoãn việc triển khai chương trình này. Hơn nữa, thậm chí một khi quyết định đã được đưa ra, nếu các nhà bán lẻ không có một hệ thống quản lý kỹ thuật hoặc đang sử dụng một hệ thống không hiệu quả thì họ có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức sau:

Các lỗi về chất lượng cũng như thu thập dữ liệu
Các nhà bán lẻ đặc biệt là các doanh nghiệp có cửa hàng tại nhiều địa điểm khác nhau, sẽ cần phải nỗ lực hơn trong vấn đề quản lý dữ liệu tức thời do việc chuyển dữ liệu chậm trễ từ nhiều cửa hàng khác nhau. Hơn nữa thì việc thập dữ liệu là rất quan trọng trong bất cứ hệ thống quản lý nào. Tuy nhiên lại thường mắc phải những lỗi do quá trình nhập dữ liệu thủ công không chính xác, lặp đi lặp lại, và thiếu sót dữ liệu. Điều này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tính chính xác của dữ liệu cũng như quyết định đến chiến lược của các nhà điều hành
Vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực
Đối với nhiều doanh nghiêp, một hệ thống nếu thỏa mãn được tất cả các yêu cầu chức năng có thể sẽ rất phức tạp và khó khăn cho người sử dụng. Trong một môi trường mà tỉ lệ chuyển đổi nhân sự cao, các phần mềm phức tạp khó sử dụng sẽ khiến cho các nhân việ mới gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng cũng như bắt được tiến độ làm việc. Họ cần nhiều thời gian hơn cho việc hoàn thành những công việc và làm quen với hệ thống. Hơn nữa đối với những nhân viên thiếu kinh nghiệp họ dễ dàng mắc phải những lỗi làm giảm chất lượng dữ liệu hoặc khiến cho khách hàng không được hài lòng
Vấn đề về chương trình khuyến mãi
Chương trình khuyến mãi yêu cầu một cơ sở hạ tầng vững chắc, cho phép các nhà bán lẻ có thể dự báo được chính xác và tìm ra được sư phối hợp đúng đắn giứa những sản phẩm khuyến mại và những sản phẩm bình thường.
 
Trên đây là một số khó khăn liên quan đến vấn đề quản lý thông tin khách hàng. Để thao tác này được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm được thời gian công sức rất cần đến sư trợ giúp của một phần mềm quản lý thông tin khách hàng miễn phí

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*