Dopamin là gì?

Là tiền thân của noradrenalin và adrenalin trong quá trình sinh tổng hợp chúng.
Việc bảo tồn trí nhớ với ý nghĩa logic, khả năng thực hiện với chất lượng cao, với số lượng lần thử có sai sót ít và nhiều điều khác liên quan với cơ chế tăng sự sống.
Những thay đổi hóa thần kinh
Già hóa là kết quả của sự rối loạn trong các hệ thống truyền và xử lý thông tin. Các quá trình lý hóa khác nhau đã tham gia vào việc thực hiện truyền thông tin. Ví dụ: xung hưng phấn truyền theo sợi thần kinh này tới tế bào khác, từ tế bào thần kinh tới cơ quan được điều hòa, thực hiện nhờ “tiếng nói” hóa học. Từ năm 1897 nhà sinh lý người Anh Sherington đã xác định được việc truyền xung động giữa hai tế bào thần kinh được thực hiện qua một vùng tiếp xúc đặc biệt gọi là vùng synap. Tiếp sau đó nhiều công trình của nhiều tác giả đã chứng minh rằng, việc chuyển giao xung động qua synap do các chất môi giới đảm nhiệm.
Chất môi giới bài xuất ra tại vùng synap từ tận cùng của tế bào thần kinh tác động vào màng nowrron khác bằng cách liên kết với các phân tử protein đặc biệt.
Trong não của người tồn tại vô số các hệ thống chất môi giới khác nhau. Tại cùng một vùng của não cũng có các chất môi giới khác nhau. Một chất môi giới có thể tham gia vào việc xác định hoạt động của các trung tâm khác nhau thuộc hệ thần kinh trung ương. Sự cân bằng động học các quá trình chất môi giới thần kinh là cơ sở hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương.
Lúc già các hệ thống chất môi giới thần kinh thay đổi theo các hướng khác nhau – đó chính là một trong số các đặc điểm dẫn đến sự già hóa – những thay đổi theo tuổi không đồng nhất. Sự không đồng nhất trong các cấu trúc của não bộ không giống nhau.
Các cấu trúc có chất môi giới là dopamin già hóa nhiều hơn cả. Dopamin là tiền thân của noradrenalin và adrenalin trong quá trình sinh tổng hợp chúng. Tuy nhiên nó vẫn giữ vai trò độc lập với hoạt động não bộ. Nó tham gia vào việc điều hòa các động tác hoạt động thần kinh cấp cao, kiểm soát việc bài xuất các hormon của tuyến yên v.v…Vai trò chất môi giới kiểu dopamin giảm dần theo tuổi đối với tất cả các phần của hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là trong các nhân dưới vỏ (gọi là các hạch đáy), đảm nhiệm việc điều hòa các động tác chủ động.
Tương tự như trên, tuy ở mức độ ít hơn, vai trò môi giới của các chất kiểu adrenalin và acetyl cholin giảm dần theo tuổi, giảm chủ yếu trên vỏ bán cầu đại não.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*